Demineralizačná úprava vody - MS SERVIS

Prejsť na obsah

Hlavná ponuka:

Demineralizačná úprava vody

ÚPRAVA VODY > HONEYWELL
DEMINERALIZAČNÁ ÚPRAVA VODY DO VYKUROVACÍCH SYSTÉMOV

Honeywell úpravňa vody VE300S s demineralizačnou náplňou P300-LES upravuje vodu do vykurovacích systémov s bežnými výmenníkmi, ale i s výmenníkmi z hliníka a hliníkových zliatin. Upravená voda spĺňa parametre podľa normy VDI 2035 časť 1 (ochrana pred vodným kameňom) a VDI 2035 časť 2 (ochrana pred koróziou). Úpravňa odstraňuje z vody vodný kameň a znižuje jej vodivosť na minimum. Zariadenie je skonštruované na základe dlhoročných skúseností spoločnosti Honeywell s úpravou vody do vykurovacích systémov.

Systém bez ochrany 
Kým je voda vo vykurovacom systéme neupravená, hrozí znižovanie tepelnej účinnosti výmenníka, jeho zanášanie vodným kameňom a znižovanie jeho životnosti. V súvislosti s tým sa zvyšuje spotreba energie a náklady na údržbu. Niektorí výrobcovia môžu odmietnuť záruku, ak voda vo vykurovacom systéme nespĺňa parametre normy VDI 2035-1 a VDI 2035-2.

Kapacita demineralizačnej náplne P300-LES s objemom 3,5 l
Počas životnosti bežného vykurovacieho systému celkový objem doplnenej vykurovacej vody (počiatočného naplnenia a postupného dopĺňania) nepresiahne trojnásobok objemu vykurovacieho systému. Objem vody vo vykurovacom systéme je cca 20l/kW tepelného výkonu kotla.

Výpočet objemu upravenej vody
Demineralizačná náplň P300-LES s objemom 3,5l má kapacitu 4800l x °dH (tvrdosť v stupňoch nemeckých). Objem upravenej vody vypočítame, ak podelíme kapacitu náplne tvrdosťou vstupnej vody.
Teda 4800l / °dH (tvrdosť v stupňoch nemeckých).
Príklad:
Ak vstupná tvrdosť vody je 20°dH, tak objem upravenej vody náplňou P300-LES je 4800l/20°dH = 240l.

Úprava vody VE300S-1/2A


Je vybavená elektronickou jednotkou, ktorá meria objem pretečenej vody a na základe zadanej vstupnej tvrdosti meria zostávajúcu kapacitu náplne. Jednotka signalizuje vyčerpanie náplne na 90%, neskôr aj úplné vyčerpanie kapacity náplne. Ďalej obsahuje vzorkovací a uzatvárací ventil. Neobsahuje náplň. Tú je potrebné objednať samostatne.
VE300S-1/2A Zmäkčovacia jednotka pre výhrevné systémy, VE300S, štandardná verzia so závitovými spojmi R1/2"

Demineralizačná náplň P300-LES
Táto náplň zbavuje vodu minerálov, čím minimalizuje jej tvrdosť a vodivosť. Upravuje vodu do vykurovacieho systému v zmysle normy VDI 2035-1 a VDI 2035-2.
P300-LES Zásobník s demineralizačnou náplňou, objem 3,5l, kapacita 4800l x °dH 

Doplňovacie zariadenie NK300S-1/2A


Obsahuje redukčný ventil, ktorý udržiava konštatný tlak vykurovacej vody v systéme. Obsahuje zábranu proti spätnému toku typu BA, ktorá chráni rozvody pitnej vody pred kontamináciou vykurovacou vodou. Ďalej obsahuje uzatvárací ventil na vstupe a výstupe a manometer. Spĺňa podmienky normy EN1717 pre doplňovacie zariadenia trvalo pripojené na rozvod pitnej vody. 
NK300S-1/2A Doplňovacie zariadenie na automatické dopĺňanie vody pre uzatvorené systémy, 1/2", 200μm sitko

Kompletná zostava NK300SE-VE-1/2A

Je kombinácoiu doplňovacieho zariadenia NK300S a úpravne vody VE300S s demineralizačnou náplňou P300-LES. Je to komplexné riešenie doplňovania a úpravy vody pre vykurovacie systémy.
NK300SE-VE-1/2A Doplňovacia zostava na automatické dopĺňanie vody pre uzatvorené systémy s demineralizačným zásobníkom 3,5l, 1/2", 200μm sitko, kapacita 4800l x °dH

Zhrnutie a odporúčanie
Pre úpravu vody do vykurovacích systémov odporúčame použitie úpravne vody s demineralizačnou náplňou.
VE300S-1/2A Zmäkčovacia jednotka pre výhrevné systémy, VE300S, štandardná verzia so závitovými spojmi R1/2"
P300-LES Zásobník s demineralizačnou náplňou, objem 3,5l, kapacita 4800l x °dH 

Pre kompletné riešenie doplňovania a úpravy vody do vykurovacieho systému odporúčame použitie kompletnej zostavy NK300SE-VE-1/2A.
NK300SE-VE-1/2A Doplňovacia zostava na automatické dopĺňanie vody pre uzatvorené systémy s demineralizačným zásobníkom 3,5l, 1/2", 200μm sitko, kapacita 4800l x °dH

V prípade otázok nás neváhajte kontaktovať. 
 
Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky