Vetranie a rekuperácia - MS SERVIS

Prejsť na obsah

Hlavná ponuka:

Vetranie a rekuperácia

VZDUCHOTECHNIKA > HAIER
Vetracie jednotky pre prívod čerstvého vzduchu

Tieto jednotky nadväzujú na kanálové jednotky, ale svojou konštrukciou sú určené predovšetkým na prívod čerstvého vzduchu.
Vzduch je v jednotke tepelne upravovaný a následne distribuovaný do vnútorných priestorov.
Vetracie jednotky sú dostupné od 14 do 28 kW chladiaceho výkonu s prietokom vzduchu od 1600 do 2800 m3/h.  • variabilný disponibilný tlak 100-200 Pa
  • možná inštalácia na 1 systém s bežnými MRV jednotkami
  • navrhnuté pre prívod a úpravu čerstvého vzduchu

Rekuperačné jednotky

Keďže je veľmi neekonomické vetraním oknami alebo odvodom vzduchu ventilátorom odvádzať vloženú energiu do chladenia či vykurovania priestorov, sú k dispozícii rekuperačné jednotky s krížovým entalpickým výmenníkom tepla. 
Jednotky efektívne vyvetrajú požadovaný priestor a zároveň využijú teplo/chlad v miestnosti a ohrejú/vychladia čerstvý vzduch takmer na teplotu, aká je v miestnosti.  • ovládanie spoločné so štandardnou jednotkou
  • jednoduché spätné získavanie tepla a vetranie
  • krížový doskový výmenník ZZT
 
 
Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky