Liatinové nízkoteplotné kotly - MS SERVIS

Prejsť na obsah

Hlavná ponuka:

Liatinové nízkoteplotné kotly

TEPELNÁ TECHNIKA > BUDERUS
LIATINOVÉ KONDENZAČNÉ A NEKONDENZAČNÉ KOTLY

Tieto kotly sú pre svoju výkonnosť vhodné na zásobovanie stredne veľkých a veľkých objektov. Ide o spoľahlivé riešenie s perspektívou do budúcnosti. Liatinové vykurovacie kotly Buderus sú dimenzované pre stredne veľké a veľké požiadavky na výkon. Vďaka najmodernejším technológiám pracujú mimoriadne efektívne – či ako kondenzačné alebo nízkoteplotné kotly.

Logano GE515 Ecostream • liatinový pretlakový plynový kotol, výkon od 240 do 510 kW
 • nízkoteplotný kotol podľa DIN EN 303 na spaľovanie oleja alebo plynu s nastaviteľnou teplotou vykurovacej vody, bez potreby minimálnej teploty vody v kotly pre štart horáka
 • šesť veľkostí kotlov s menovitým tepelným výkonom od 231 do 510 kW
 • konštrukcia kotla uskutočnená technológiou Thermostream pre bezpečnú prevádzku zariadení bez zmiešavacieho čerpadla a regulácie minimálnej teploty spiatočky
 • vodou chladená spaľovacia komora s malým objemovým zaťažením
 • vhodný pre vykurovací olej EL podľa DIN 51603, zemný plyn, kvapalný plyn, repkový olej alebo bioplyn, ako aj pre všetky olejové a plynové horáky podľa EN 267, EN 676 alebo so značkou CE
 • možnosť voľby dodania kotla v rozobratom alebo zmontovanom stave, ako aj v prevedení s horákom (Unit vyhotovenie), alebo bez horáka
 • emisie NOx pri spaľovaní plynu menšie ako 80 mg/kWh, pri spaľovani oleja menej ako 120 mg/kWh
 • Unit vyhotovenie s horákom, ktorý je nastavený a odskúšaný priamo vo výrobe za tepla zaručuje nízkoemisnú prevádzku pri vysokom normovanom stupni využitia (až 94,5 %)
 • jednoduché čistenie kotla spredu umožnujú veľké výkopné dvere otvárajúce sa podľa potreby doľava alebo doprava

Logano GE615 Ecostream

 • liatinový pretlakový plynový kotol, výkon od 570 do 1200 kW
 • nízkoteplotný kotol na spaľovanie oleja alebo plynu podľa DIN EN 303 s nastaviteľnou teplotou vykurovacej vody, bez potreby minimálnej teploty vody v kotly pre štart horáka
 • osem veľkostí kotla s menovitým tepelným výkonom od 511 do 1200 kW
 • konštrukcia kotla uskutočnená technológiou Thermostream pre bezpečnú prevádzku zariadení bez zmiešavacieho čerpadla a regulácie minimálnej teploty spiatočky
 • vodou chladená spaľovacia komora s malým objemovým zaťažením
 • jednoduché čistenie kotla spredu umožnujú veľké výkopné dvere otvárajúce sa podľa potreby doľava alebo doprava
 • možnosť dodania v rozobratom alebo v zmontovanom stave
 • vhodný pre vykurovací olej EL podľa DIN 51603, zemný plyn, kvapalný plyn, repkový olej alebo bioplyn, ako aj pre všetky olejové a plynové horáky podľa EN 267, EN 676 alebo so značkou CE
 • vysoký normovaný stupeň využitia (94,5 %)
 • zreteľná redukcia hluku pri prevádzke kotla pomocou tlmiacich podložiek kotla, tlmiča hluku horáka a komína (doporučnené príslušenstvo)

Logano GE315
 • olejový/plynový kondenzačný kotol Logano plus GE315 je s účinnosťou pri čiastočnom zaťažení až 96 % mimoriadne úsporný
 • optimálna bezpečnosť investícií vďaka dlhej životnosti
 • nízke emisie vďaka nízkemu objemovému zaťaženiu spaľovacej komory
 • bezpečná prevádzka bez čerpadla kotlového okruhu a regulácie teploty spiatočky
 • nízkoteplotný vykurovací kotol Ecostream podľa DIN EN 303 pre olejové a plynové spaľovanie s pružnou reguláciou teploty vody v kotle bez minimálnej teploty spiatočky
 • vykurovací kotol je vhodný na použitie s vykurovacím olejom EL podľa DIN 51 603, zemným plynom, kvapalným plynom, repkovým olejom alebo bioplynom, ako aj pre olejové a plynové pretlakové horáky podľa DIN EN 267, príp. DIN EN 676 alebo s označením CE
 • ľahká preprava aj v zúžených priestorových pomeroch vďaka samostatným častiam
 • vodou ochladzovaná spaľovacia komora s malým objemovým zaťažením a vedenie vykurovacieho plynu podľa 3-ťahového princípu
 • vyhotovenia Unit s olejovým alebo plynovým pretlakovým horákom prispôsobeným vykurovaciemu kotlu pre prevádzku s nízkymi emisiami škodlivín pri vysokej normovanej využiteľnosti (95 %)
 • bezproblémová preprava vďaka dodávke bloku kotla v samostatných častiach
 • voliteľne blok kotla výrobne zmontovaný
 • bezproblémová montáž externých horákov pomocou predvŕtaných dosiek horáka
 
Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky