MRV systémy - MS SERVIS

Prejsť na obsah

Hlavná ponuka:

MRV systémy

KLIMATIZÁCIA > HAIER
VONKAJŠIE JEDNOTKY MRV-S (MRV III-S)

Vonkajšie jednotky MRV-S sú určené pre menšie aplikácie s maximálnym počtom 19 ks vnútorných jednotiek na jednu vonkajšiu kondenzačnú jednotku. Kondenzačné jednotky sú dostupné od 8 do 33,5 kW nominálneho chladiaceho výkonu. Nakoľko ide o systém MRV (modulated refrigerant value), je vedenie chladiva vedené v jednej potrubnej trase, ktorá sa rozvetvuje pomocou chladivových odbočiek.

Ide o veľmi výkonné a kompaktné jednotky. Využívajú najmodernejšie technológie riadenia otáčok kompresoru, a to pomocou digitálneho frekvenčného meniča. Rovnako tak sú ovládané otáčky ventilátorov. Na jednotky je možné pripojiť až 19 vnútorných jednotiek s maximálnou dĺžkou potrubia trasy 300 m celkovo.

Jednotky sú vždy vybavené jedným DC Inverter kompresorom Mitsubishi Electric. Ako teplonosnú látku využívajú chladivo R410A a umožňujú štandardne chladenie od -5°C do 43°C. Prevádzkový rozsah teplôt pre vykurovanie je od -15°C do 21°C vonkajšieho vzduchu. 

 


VONKAJŠIE JEDNOTKY MRV-C (MRV III-C, MRV IV-C)

Vonkajšie jednotky MRV-C sú určené pre veľké aplikácie s maximálnym počtom 64 vnútorných jednotiek na jeden systém. Vonkajšie kondenzačné jednotky sú dostupné od 22,6 do 204 kW nominálneho chladiaceho výkonu. Nakoľko ide o systém MRV (modulated refrigerant value), je vedenie chladiva vedené v jednej potrubnej trase, ktorá sa rozvetvuje pomocou chladivových odbočiek.

 
   


VONKAJŠIE JEDNOTKY MRV III-RC (3-TRUBKOVÝ SYSTÉM)

Ide o 3-trubkový systém využívajúci rekuperáciu kondenzačného tepla a umožňujú tak súčasnú prevádzku vnútorných jednotiek v móde chladenia a vykurovania. Pre správny návrh systému nás neváhajte kontaktovať. 

 
 


VEDÚCI V TECHNOLÓGII - SYSTÉM MRV-5 

Max. výkon jedného modulu 73,5 kW
Max. výkon kombinácie modulov 294 kW

Jednotlivé moduly sú vybavené jedným veľmi výkonným DC inverter kompresorom, vďaka ktorému je možné dosiahnuť takto vysoké výkony.

 

Celková dĺžka potrubia 1000 m s prevýšením max. 110 m
Systém MRV 5 umožňuje vďaka dlhým potrubným trasám vysokú flexibilitu návrhu.

Automatické odsatie chladiva
Pri nutnosti odsatia chladiva z potrubného systému je možné toto realizovať iba stisknutím jedného tlačidla na el. doske vonkajšej jednotky.

Automatické vyrovnanie oleja
Systém zostavený z viacerých modulov nevyžaduje prepojenie medzi modulmi potrubím pre vyrovnanie oleja. Systém vyrovnáva hladinu oleja medzi modulmi automaticky.

 

Systém umožňuje automatické pridelenie komunikačných adries pre vnútorné klimatizačné jednotky.
V prípade sprevádzkovania systému a servisných prác je možné využiť inštalované servisné dvierka. Sú veľmi ľahko prístupné, otvárateľné a odnímateľné. Je tak výrazne skrátený čas spojený s odkrytovaním jednotky.Rýchly nástup výkonu
Maximálny výkon je dosiahnutý vo veľmi krátkom časovom intervale po zapnutí jednotky - do 80 sekúnd.

Tichý nočný režim - zníženie hluku o 10 dB(A)
Na elektronickej doske vonkajšej jednotky je možné nastaviť tichú nočnú prevádzku, ktorá zaistí zníženie hluku jednotky o 10 dB(A)
 
 

Precízne riadenie teploty ± 0.5 °C
Vďaka dvojitému tlakovému snímaču a dvom elektronickým expanzným ventilom je veľmi precízne riadené množstvo pretekajúceho chladiva systémom a je tak realizovaná veľmi presná regulácia vnútornej teploty.

Inteligentný režim odmrazovania
Systém rozhoduje, či prejde do režimu odmrazovania vzhľadom k aktuálnemu zaťaženiu a využitiu. Maximálne sa tak zvyšuje komfort užívateľov, pretože systém vždy uprednostňuje komfort užívania.

 


VODOU CHLADENÝ VRF SYSTÉM MRV III-WC

Spoločnosť Haier vyvinula tiež vonkajšie jednotky s vodou chladeným kondenzátorom. Tieto jednotky sú veľmi vhodné pre rekonštrukcie existujúcich systémov.

 
 

 

 

VNÚTORNÉ JEDNOTKY

Sortiment vnútorných klimtizácií je veľmi široký a sú k dispozícii jednotky od 2,2 do 28 kW chladiaceho výkonu. Modely vnútorných klimatizácií sú navrhnuté vždy tak, aby umožnili optimálne riešenie akéhokoľvek projektu. Pre systémy MRV sú vhodné všetky klimatizácie, ktoré nájdete vyššie v našej ponuke.

Konkrétne technické parametre k jednotlivým MRV systémom si môžete pozrieť v aktuálnych katalógoch Haier: MRV III, IV a MRV V
 
 
Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky