Servis klimatizácií - MS SERVIS

Prejsť na obsah

Hlavná ponuka:

Servis klimatizácií

SERVIS
Pravidelný servis a kontrola klimatizačnej jednotky prispieva k predĺženiu životnosti a bezporuchovému chodu.

Ponúkame záručný a pozáručný servis, ktorý vo všeobecnosti pozostáva z nasledujúcich úkonov:

Chladivová časť:
 » kontrola mechanického poškodenia potrubí a izolácií (možný únik chladiva)
 » kontrola filterdehydrátora
 » kontrola expanzného ventila
 » kontrola filtra
 » kontrola výmenníka tepla
 » kontrola chladiva

Ventilátorová časť:
 » kontrola spojov, závesov a pružín
 » kontrola uzatváracích ventilov
 » kontrola oleja
 » kontrola korózie povrchu
 » skúška chodu

Časť odvodu kondenzátu:
 » kontrola potrubia (tesnosť, zanesenie, čistenie)
 » čistenie + dezinfekcia kondenzačnej vaničky
 » vyčistenie protizápachovej uzávierky

Elektrická časť:
 » kontrola elektrických kontaktov
 » vyčistenie elektrozariadenia
 » premeranie prívodu el. prúdu kompresorov a ventilátora
 » preskúšanie funkcie vysokotlakového a nízkotlakového spínača
 » kontrola svorkovníc
 » preskúšanie funkcií (štart, prevádzka, ...)

Rozsah pravidelnej údržby závisí od:
 » typu zariadenia
 » veku zariadenia a miery opotrebenia
 » účelu, na ktorý je zariadenie určené
 » pravidelnosti servisu a kontroly KZ
 » rozsahu znečistenia okolia (prašnosť, ...) 
 
 
Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky