Servis kotlov - MS SERVIS

Prejsť na obsah

Hlavná ponuka:

Servis kotlov

SERVIS
Pravidelný servis a kontrola kotlov prispieva k predĺženiu životnosti a bezporuchovému chodu.

Ponúkame záručný a pozáručný servis, ktorý vo všeobecnosti pozostáva z nasledujúcich úkonov:

Nekondenzačné plynové kotly:
 » vyčistenie hlavných horákov a zapaľovacieho horáčika
 » kontrola činnosti regulačných a bezpečnostných termostatov
 » kontrola stavu ionizačnej a zapaľovacích elektród
 » kontrola stavu a tesnosti okruhu plynu a odvodu spalín
 » demontáž – montáž horáka, vyčistenie horáka
 » kontrola činnosti obehového čerpadla
 » vyčistenie výmenníka
 » kontrola a prípadné doplnenie tlaku v expanznej nádrži
 » kontrola prívodu spaľovacieho vzduchu a vetrania priestoru /demontáž – montáž ventilátora 
    (pre nútený odťah spalín)
 » kontrola a v prípade potreby vyčistenie filtra vykurovacej sústavy
 » kontrola nastavenia regulácie vykurovacieho systému
 » overenie správneho odťahu spalín
 » kontrola anódy ohrievača, vnútornej časti zásobníka a poistného ventilu TÚV
 » orientačná kontrola elektroinštalácie
 » kontrola spaľovania, prípadné nastavenie
 
Kondenzačné plynové kotly:
 » demontáž – montáž ventilátora
 » kontrola a prípadné doplnenie tlaku v expanznej nádrži
 » kontrola stavu ionizačnej a zapaľovacích elektród
 » kontrola stavu a tesnosti okruhu plynu a odvodu spalín
 » demontáž – montáž horáka, vyčistenie horáka
 » vyčistenie výmenníka
 » vyčistenie filtra vykurovacieho okruhu
 » vyčistenie sifónu odvodu kondenzátu
 » kontrola havarijných stavov kotla
 » kontrola a v prípade potreby vyčistenie filtra vykurovacej sústavy
 » overenie správneho ťahu spalín
 » vyčistenie ventilátora
 » kontrola prívodu spaľovacieho vzduchu a vetrania priestoru
 » kontrola spaľovania, prípadné nastavenie
 » kontrola anódy ohrievača, vnútornej časti zásobníku a poistného ventilu TÚV
 » kontrola nastavenia regulácie vykurovacieho systému
 » orientačná kontrola elektroinštalácie
 » vypustenie – napustenie systému kotla

Plynové ohrievače vody:
 » kontrola tesnosti pripojenia vody
 » vizuálna kontrola plášťa ohrievača
 » kontrola anódy ohrievača
 » kontrola funkcie poistného ventilu
 » vyčistenie trysiek plynu a horákov
 » kontrola tesnosti pripojenia plynu a samotnej plynovej skupiny
 » orientačná kontrola elektroinštalácie
 » kontrola vnútornej nádrže ohrievača, prípadne jej chemické vyčistenie od usadenín         
    a nánosov vodného kameňa     

 
 
Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky